DİZAYN Layer 1 KALİTE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Boru Hattı İmalat Ve Montaj KontrolleriBoru Hattı İmalat ve Montaj Kontrolleri 

Boru hatları birçok açıdan risk taşır. Can kaybı, çevre kirliliği, çevredeki canlıların ve yapıların zarar görmesi,ürün kaybı, zaman kaybı gibi riskleri ortadan kaldırmak için, hatta kullanılacak malzemelerin imalatından hattın montajına ve nihai testlerine kadar tüm aşamalarda muayene ve kalite denetimleri yapılması hayati önem taşır. Muayene ve testlere ilişkin teknik sorunların çözümü, yönetmelikler ve şartnameler sebebiyle bir zorunluluk haline gelmiştir. Boru hattı muayeneleri yalnızca test ve gözetimi değil, aynı zamanda HSE yönetimi, mühendislik, uygun operasyon ve bakımı da sağlayacak bir kalite yönetimi sistemini de kapsar.

DQE'nin aynı zamanda gerçekleştirdiği diğer hizmetler:

 • Sözleşme kontrolü
 • Muayene Test Planı (ITP) hazırlanması/onaylanması
 • Kalite ve HSE yönetim programınızın ve gerekli prosedür ve talimatlarınızın hazırlanması/onaylanması
 • Fabrikasyon, kazı, montaj da dahil tüm üretim aşamalarında HSE gözetimleri ve yönetimi
 • WPS, PQR, Kaynakçı sertifikasyonu gibi tüm Kaynak Mühendisliği hizmetleri
 • Boru malzeme ve sarf malzemelerin muayenesi, doğrulanması, malzeme izlenebilirliğinin sağlanması
 • Kaynak Planı / Metodolojisi hazırlanması ve kontrolü/takibi
 • Tahribatsız muayenelerin (NDT) planlanması ve gerçekleştirilmesi
 • Üretimin tüm aşamalarında kalite temini çalışmaları
 • Taşeron yetkinlik değerlendirme denetimleri
 • Kaynak Planı, kaynakçı ve yöntemlerin takibi de dahil Kaynak & Montaj Süpervizörlüğü

Faydaları ve Özellikleri:
 • Potansiyel hasarları, ürün sızıntılarını ve dolayısıyla üretim kaybını önler.
 • Çalışma güvenliğini tehdit edebilecek imalat-montaj hatalarını ortadan kaldırmak için gerekli verileri tespit eder.
 • Taşeron denetimleri ile İşveren'in risklerini azaltır.
 • Standartlara göre belgelendirme ile güvenilirliği arttırır.

©2018 - Dizayn Mühendislik Tüm Hakları Saklıdır TTR BİLİŞİM